Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri

(1/2) > >>

~ Neverland:
  Uzun zamandır yurtdışına mal satmak için uğraşıyordunuz. Çalışmalarınız sonuç verdi
ve yurt dışından fiyat teklifi isteyen bir ileti aldınız. Peki, şimdi ne yapacaksınız? Fiyatınızı
neye göre belirleyeceksiniz? Yoksa yurt içine yaptığınız satışlardaki fiyatları mı vermeyi
düşünüyorsunuz? Fiyatınızı belirlemeden önce şu sorulara cevap aramanız lehinize
olacaktır:

-Mallar alıcıya veya onun temsilcisine nerede teslim edilecektir?
-Mallar hangi yolla nakledilecek ve nakliye giderleri kime ait olacaktır?
-Malların yükleme ve boşaltma giderleri kim tarafından karşılanacaktır?
-Nakliye için sigorta yapılacak mı? Yapılacaksa bu kim tarafından yapılacaktır?
-Gümrük vergileri kim tarafından ödenecektir?


  Fiyat teklifi isteyen yurt dışı firması ile görüştünüz ve yukarıdaki giderlerin kim
tarafından karşılanacağına karar verdiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken, üzerinde
anlaşılan hususlar doğrultusunda belirlediğiniz fiyatı, fiyat teklifi isteyen firmaya sunmak
olacaktır.
  Bazı ihracatçı firmalar fiyat tekliflerinin alıcılara ulaştırılmasında özel formlar
kullanırken, bazı firmalar ise proforma fatura (teklif belirtmek amacıyla kullanılan ve ticari
hükmü olmayan bir tür fatura) kullanmaktadır. Fiyat teklifi ister özel formlarla isterse
proforma fatura ile yapılsın, mümkün olduğunca açık bir dille hazırlanmalı ve alıcı
tarafından talep edilen hususlar ile ilgili tüm ayrıntıları içermelidir.

İyi bir fiyat teklifinde şu hususlara yer verilmelidir:

-Alıcının ünvanı, açık adresi,
-Ürün ve ürünün nitelikleri,
-Fiyat, teslim şekli ve bunların detayları,
-Teslim tarihi,
-Fiyat teklifinin geçerlilik süresi,
-Fiyat teklif isteğine teşekkür.

  Alıcıya sunduğunuz teklif, uygun bulundu ve alıcı firma, malları sipariş etti. Şimdi
yapmanız gereken, sunduğunuz teklifi bir kez daha gözden geçirerek, malların teslimi ile
ilgili size düşen sorumlulukların neler olduğunu tespit etmek olacaktır.
Dış ticarette taraflara düşen sorumluluklar, merkezi Paris’te bulunan Uluslararası
Ticaret Odası’nca hazırlanan ve Incoterms diye adlandırılan 13 adet teslim şekli ile
belirlenmiştir.

  İncotermslerin düzenlenmesindeki amaç, uluslararası ticarette ortaya çıkan
anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuki ihtilafları ortadan kaldırmak ve uluslararası
standart teslim şekilleri ortaya koymaktır. İncotermsler ilk olarak 1936 yılında düzenlenmiş
olup, son olarak 2000 yılında gözden geçirilerek, yeniden kaleme alınmıştır.

  İncotermsler, temelde birbirinden farklı 4 ana grupta ele alınmaktadır. Bu gruplar E
grubu, F grubu, C grubu ve D grubu teslim şekilleridir.

  Dış ticarette yapılan sözleşmelerde ve verilen tekliflerde bu incotermsler kullanılır.
Yani malın nakliye, yükleme, boşaltma, gümrükleme ve sigorta masraflarının kim tarafından
ödeneceği açık açık yazılmaz. Bunun yerine bu incotermslerden uygun olanının kısaltması
olan ilk 3 (üç) harfi ve malın teslim yeri yazılır. Örneğin FOB, Mersin Limanı, TURKEY gibi.

  Durum böyle olunca, dış ticaret yapan firma yetkililerinin bu incotermsleri ve her bir
incotermsin taraflara yüklediği sorumlulukları iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Aksi takdirde
firma, yapılan ticarette sorumluluklarının neler olduğunu bilemediğinden, sözleşme şartlarını
layıkıyla yerine getiremeyecek ve zarara uğrayacaktır.

  İhraç mallarınız İzmir Limanında gemiye yüklenirken malların bir kısmı zarara uğradı.
Şimdi ne olacak? Bu zararı kim karşılayacak? Limandan gelen bu acı haber üzerine teklif
dosyasını açıp incelediniz. Dosyadaki belgelerin hiçbir yerinde açıkça bu konuda bir şey
yazmıyor. Fakat sözleşmenin bir yerinde büyük harflerle yazılmış üç (3) harften oluşan bir
kelime gördünüz: "FOB". Bu kelimenin yanında da "İzmir Limanı" yazıyor.

  Bu kelimeyi her gün kullanıyorsunuz belki ama tam olarak neyi işaret ettiğini açık
olarak bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken, ihracata ilişkin sözleşmeyi yapmadan önce
yapmanız gereken ancak yeterli bilgi sahibi olmadığınızdan dolayı yapmadığınız,
incotermslerin (uluslararası teslim şekilleri) anlamlarını ve taraflara yüklediği sorumlulukları
öğrenmek olacaktır. Böylelikle FOB’un ne anlama geldiğini ve size ne tür sorumlulukları
yüklediğini öğreneceksiniz.

  Yukarıdaki açıklamalardan ortaya çıkan tek bir sonuç vardır: Uluslararası teslim
şekillerinin dış ticaret ile uğraşan tüm kişilerce net bir şekilde bilinmesi gerekir. Bu modülün
hazırlanış amacı da bu ihtiyacın giderilmesidir.
Şimdi uluslararası teslim şekillerini (incotermsleri) tek tek ele alıp bu teslim
şekillerinin alıcı ve satıcıya yüklediği sorumlulukları ortaya koyalım.

~ Neverland:
1.1. EXW(Ex Work: Ticari İşletmede Teslim)

  Bu teslim şeklinde satıcı malları, sözleşmede belirtilen tarihte alıcıya veya onun
emrine teslim etmek üzere işletmesinde hazır bulundurur. Alıcı malları işletmeden teslim
alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi
ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf
ve risk ile diğer yükümlülükler alıcı tarafından karşılanır. Örneğin, sözleşmede “EXW, Nisa
Tekstil AŞ, Ankara, TURKEY” şeklinde yer alan ibare; satıcının Ankara’daki fabrikasında
malları, satıcıya teslim etmesiyle sorumluluğunun biteceği anlamına gelir.

1.1.1. Satıcının Sorumlulukları

EXW (Ticari İşletmede Teslim) teriminde satıcının sorumlulukları şunlardır:

-Satıcı, malları sözleşme koşullarına uygun olarak hazırlayarak, belirtilen tarihte
veya süre içerisinde yine anlaşmada belirtilen yerde (fabrika, depo, büro vb.)
alıcıya veya emrine teslim edilmek üzere hazır bulundurur.
-Malların teslim için hazırlandığını alıcıya bildirir.
-Alıcıya ihracat ile ilgili belgelerin alınmasında yardımcı olur.
-Alıcının istemesi halinde, tüm masraf ve riskleri alıcı tarafından karşılanmak
üzere taşıma acentesi ile anlaşma yapar ve düzenlettiği taşıma belgesini varış
yerinde malları teslim alabilmesi için satıcıya gönderir.

1.1.2. Alıcının Sorumlulukları

EXW (Ticari İşletmede Teslim) teriminde alıcının sorumlulukları şunlardır:

-Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.
-Malların taşıtılması için taşıma acentesi ile anlaşarak navlun (deniz ve nehir yolu
ile taşınan eşya için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücret)
bedelini öder.
-Tüm masraf ve riskler kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için
gerekli idari ve ticari belgeleri düzenler.
-Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yapar ve gümrük
vergilerini öder.

StRonqeR:
Woww .. :o .. Bunlar gerçekten ilgimi çekiyor .. :) .. Ve Dış Ticaretin bel kemiğidir bunlar ..

Tesekkurler ..

~ Neverland:
ayh hiç ilgimi çekmio her pazartesi sabahları bu dersimiz var ve hocayı sefmiorum adam habire "müthiş kızıyorum size" dio ya xD

StRonqeR:
:) .. İlerde bu mesleği yapıcaksan bunlar çok önemli .. Olayı kavraman açısından da ayrı bir önemi var .. Bence çok zevkli bi meslek ..

Bizimkininde tiki vardı .. :) .. Konuya veremiyordum kendimi bazen .. :) ..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa